ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уважаеми посетители, моля, внимателно прочетете настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с тях.

Дата на актуализация: 23.10.2023.


I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „ДИВИС-60“ ЕООД, ЕИК: 101774430, администриращ и управляващ сайта www.diva-hotel.eu, (наричан по-долу за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Tърговец”, “Продавач”, “www.diva-hotel.eu”, “Ние”, „Хотел ДИВА“, „Хотелиер“), от една страна и потребителите, (наричани за краткост „Вие“, „Купувач“, „Клиент“, „Потребител“) на електронните интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.diva-hotel.eu.

(2) Настоящите Общи условия се прилагат при запитване от потребител/клиент до търговеца, извършено по телефон, форма за контакт в Сайта или чрез форма за „запитване за резервация“.

Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.

С приемането на Общите условия, Вие се съгласявате да бъдат обработвани вашите лични данни на основание сключения между Вас и Сайта договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.


II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл.3 „ДИВИС-60“ ЕООД; ЕИК: 101774430 със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, КОМПЛЕКС ПЕРУН бл. АЛФА ет.2 ап. Б-2. Телефон за връзка: 073 59 02 99; E-mail: divahotel@abv.bg; Уебсайт: www.diva-hotel.eu, администрира и управлява сайта www.diva-hotel.eu представителен сайт, предлагащ сключване на договор за наем от разстояние при настоящите Общи условия. Навсякъде в тези Общи условия под  „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Tърговец”, “Продавач”, “www.diva-hotel.eu”, “Ние”, „Хотел ДИВА“, „Хотелиер“, следва да разбирате уеб сайтът www.diva-hotel.eu, управляван и администриран от  „ДИВИС-60“ ЕООД.

Чл.4
Можете да се свържете с www.diva-hotel.eu по следния начин:

(1) чрез телефон: +359 73 59 02 99; +359 893 682818

(2) чрез имейл: divahotel@abv.bg

(3) чрез писмо до адрес: гр. Благоевград, КОМПЛЕКС ПЕРУН бл. АЛФА ет.2 ап. Б-2;

(4) чрез формата за контакт в Сайта.


III. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5 (1) “Посетител“ е всяко пълнолетно физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда.

(2) “Потребител” е пълнолетно физическо или юридическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително да изпраща запитване чрез форма за контакти или форма „запитване за резервация.

(3) „Търговец”, „Продавач“ е “Дивис-60” ЕООД.


IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 6 (1) Общите условия на www.diva-hotel.eu са задължителни за всички клиенти на Сайта. Всяко използване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(2) Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време, посочен в конкретната кампания.

(3) Характеристиките или цените на услугите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които www.diva-hotel.eu предварително се извинява на своите клиенти и уведомява, че не носи отговорност при допуснати грешки.

Чл. 7 (1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.diva-hotel.eu по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

(2) Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти и потребители.

Чл. 8 В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. www.diva-hotel.eu не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


V. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ 

Чл. 9 (1) Резервация в Хотел ДИВА може да извършите по един от следните начини:

– чрез „формата за резервация“ в сайта – www.diva-hotel.eu
– чрез „формата за контакт“ в сайта – www.diva-hotel.eu
– чрез електронна поща на имейл divahotel@abv.bg
– на телефон +35973 59 02 99; +359 893 682818
– на място в хотела – адрес: гр.Благоевград, ул. Дойран 16

(2) След като получим и обработим Вашата заявка за резервация, ще се свържем с Вас на посочените в запитването имейл или телефон, за да потвърдим възможностите за настаняване.

(3) След като потвърдим, че сме във възможност да изпълним Вашата резервация, пълни детайли за нея ще получите на посочения от Вас имейл за връзка. Задължение на потребителя е да провери информацията, посочена в нея и да се свърже с нас в случай, че е необходима корекция.

(4) По преценка на хотелиера може да бъде посочена сума, която да заплатите като изискуем депозит. Той трябва да бъде платен авансово, преди настаняване, до 5 (пет) дни след изпратен от хотелиера имейл, потвърждаващ резервацията. Останалата част от сумата може да бъде заплатена на място в Хотел ДИВА в деня на настаняване. При неизвършено плащане на депозита в указания срок, резервацията ще бъде анулирана.

(5) При пакетни и празнични предложения е възможно сумата, която трябва да бъде заплатена авансово да бъде в размер на 100% и плащането да бъде извършено в рамките на не повече от 5 (пет) дни след изпратен от Хотелиера имейл, потвърждаващ резервацията. При неизвършено плащане в указания срок, резервацията ще бъде анулирана.

(6) При изискан авансов депозит, Вашата резервация се счита за потвърдена единствено след заплащане на депозита по нея и получено потвърждение по имейл.

(7) При направена резервация в Хотел ДИВА, се счита, че потребителят е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

(8) Потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил във връзка с резервацията, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на запитването за резервация.


VI. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 10 (1) Вариантите за заплащане на направена резервация са следните:

– в брой на място в хотела (в български лева)
– с дебитна или кредитна карта на място в хотела
– с банков превод за авансово плащане на резервация по следната банкова сметка:

Титуляр: „Дивис.60“ ЕООД
Банка: Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG84FINV91501000040484
Основание: Номер на резервация

(2) Всички обявени цени в сайта на хотела – www.diva-hotel.eu са крайни, в български лева, с включен ДДС и туристически данък.


VII. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ 

Чл. 11 (1) В случай, че желаете да анулирате направена от Вас резервация, това може да стане по следните начини:
– чрез уведомяване на имейл divahotel@abv.bg
– на телефон 35973 59 02 99; +359 893 682818

(2) При анулиране на потвърдена резервация 10 (десет) или повече дни преди настаняване, клиентът не дължи неустойка. (Не важи за пакетни и празнични предложения).

(3) При анулиране на потвърдена резервация до 10 (десет) или по-малко дни преди настаняване или в случай на неявяване в деня за настаняване, сумата, заплатена авансово за резервацията няма да бъде възстановена.

(4) Хотел ДИВА запазва своето право да анулира резервации при извънредни ситуации, ситуации, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на хотелиера. В тези случаи, Хотел ДИВА:

– предлага на клиента настаняване в друг период, след уточняване на детайлите по резервацията по имейл.

(5) Горепосочените условия за анулации на празнични или групови пакети са валидни, само в случай, че при изготвянето на празничния или груповия пакет не са посочени други условия.


VIII. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Чл. 12 (1) Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

Настаняване: в периода между 14:00 ч. и 00:00 ч. в деня на настаняване.

Настаняването в Хотел ДИВА е възможно единствено след представяне на валиден документ за самоличност. Всички данни, предоставени от клиента са защитени съгласно Закона за Защита на Личните Данни и всички нормативните актове, които регламентират защитата на информация. Всички предоставени данни се обработват единствено с цел осъществяване на установените изисквания на Закона за Туризма. Предоставените данни ще бъдат използвани само и единствено във връзка с направената резервация. Те не се предоставят на трети лица за други цели.

– Освобождаване: не по-късно от 12:00 ч. в деня на напускане на Хотел ДИВА.

В случай, че клиентът желае по-късно освобождаване или да увеличи дните на своя престой, е необходимо същият да уведоми за намерението си хотелиера, както и да се информира за допълнителните такси, които ще бъдат приложени.

(2) Домашни любимци в Хотел ДИВА не се приемат


IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 13 (1) Хотел ДИВА се ангажира с това да предостави напълно на своите клиенти услугите, описани в резервацията и заплатени от тях.

(2) Суми по услуги, които са заплатени, но са използвани частично или не са използвани въобще, не се възстановяват.

(3) Клиентите на Хотел ДИВА имат задължението да спазват добро поведение, да не нарушават спокойствието на другите посетители на хотела.

(4) Всички разходи по материални щети, причинени от клиент на хотела, ще бъдат дължими от негова страна.

(5) В стаите и всички общи помещения на Хотел ДИВА пушенето е забранено.

(6) Клиенти на хотела, придружавани от деца под 18 годишна възраст, не трябва да оставят същите без надзор. Хотел ДИВА не носи отговорност при инциденти от всякакъв характер за деца под 18 години, оставени без родителски надзор.

(7) Хотел ДИВА не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от територията на хотела и прилежащите му части, както и за щети, причинени от трети лица.


X.
ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 14 (1) Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и българското законодателство www.diva-hotel.eu и по-конкретно  “Дивис -60” ЕООД е администратор на личните данни.

(2) www.diva-hotel.eu приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки посетител, чиито лични данни обработва www.diva-hotel.eu или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

Чл. 15 Личните данни на посетителя могат да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.


XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 16 (1) Спорове, по изпълнение на услугите по направена резервация, възникнали между www.diva-hotel.eu и потребители, ще се разрешават по взаимно съгласие. Ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

(2) Страните могат да разрешат възникнали помежду им спорове и извънсъдебно чрез алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, което представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между  “Дивис 60” ЕООД и потребителите е Обща Помирителна комисия със седалище Благоевград и район на действие територията на област Благоевград. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите тук: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Чл. 17  За онлайн решаване на спорове (ОРС), потребителите могат да използват и Европейската платформа, достъпна на https://ec.europa.eu/odr , която представлява единен портал за достъп, позволяващ на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.


XII.  ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 18 Органите, регулиращи дейността на www.diva-hotel.eu са Комисия за защита на потребителя /КЗП/, Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), Комисия за защита на конкуренцията и Национална агенция за приходите. За връзка с тах, може да използвате следните координати:

Комисия за защита на потребителите – уебсайт: www.kzp.bg; – тел.за контакт  0700 111 22- ел. адрес:  info@kzp.bg – адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6Обажданията към телефон 0700 111 22 се таксуват на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя Комисия за защита на личните данни – уебсайт: www.cpdp.bg – тел. за контакт 02/91-53-518- ел. адрес: kzld@cpdp.bg  – адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Национална агенция за приходитеТД на НАП София- уебсайт: www.nap.bg;- тел. за контакт: 02/ 9859 3821; 02/ 9179124-ел. адрес: nap@nra.bg -адрес: гр. София, бул “Цар Борис III” № 215 (офис “Витоша” или гр. София, , ул. “Аксаков” № 21 (Централно управление); Комисия за защита на конкуренцията– уебсайт: www.cpc.bg – тел. за контакт:  02/9356 113-ел. адрес: cpcadmin@cpc.bg  -адрес: гр. София,, бул. “Витоша” № 18