Политика относно правата на потребителите при обработката, съхранението и защитата на личните данни (Privacy policy).

Дата на актуализация: 23.10.2023.

Дружеството, което обработва данните Ви в www.diva-hotel.eu е:

 • „ДИВИС-60“ ЕООД; БУЛСТАТ: 101774430 със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, КОМПЛЕКС ПЕРУН бл. АЛФА ет.2 ап. Б-2. Телефон за връзка: 073 59 02 99; E-mail: divahotel@abv.bg; Уебсайт: www.diva-hotel.eu

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Интернет страница: www.cpdp.bg

„ДИВИС-60“ ЕООД (Наричано по-долу за краткост “Ние”, „Администратор“, „Дружеството“, “Сайта” или “diva-hotel.eu”), осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с осъществяване на контакт с Вас, както и при сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

 

Какви лични данни събираме

 1. Име и фамилия
 2. Телефонен номер
 3. e-mail

 

Защо събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни

 1. Събираме и обработваме Вашите личните данни, предоставени лично от Вас по телефон или чрез контактната форма в сайта, във връзка с осъществяването на процеса на комуникация с Вас и още:
 • за да отговорим на Ваши запитвания, изпратени чрез формата ни за контакт или запитване за резервация;
 • за да се свържем с Вас относно предоставяне на наши услуги;
 • а всяка друга цел, изразена с тази декларация за поверителност
 1. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 1. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 1. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 1. Администраторът не събира данни за лица под 18 г. Ако все пак установим, че сме получили лични данни за лице под 18 г., тези данни ще бъдат изтрити при първа възможност.
 2. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
 3. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 4. Администраторът не събира лични данни с цел маркетинг или регистриране за бюлетини.
 5. Основание за обработка на личните ви данни – С приемането на общите условия между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

Предоставяне на лични данни на трети страни:

 1. Ние не предоставяме лични данни на трети страни, освен ако не сме задължени по закон.

 

Бисквитки

Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките. Ние използваме бисквитки за сесия.

 

Срок на съхранение на личните ви данни

 1. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимото време за комуникация. Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).
 2. Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

 1. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на друг администратор или обработващ лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
 2. Администраторът ще Ви уведоми при необходимост да предаде Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Право на достъп

 1. Вие имате право да изискате и получите безплатно от Администратора потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, както и начинът им на обработка и с какви цели ги обработваме. Достатъчно е да ни изпратите искане в свободен текст по имейл, на който след верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп, ние ще Ви предоставим копие от обработваните Ваши лични данни.

 

Право на коригиране или попълване

 1. Вие имате право да направите корекция на съществуващите лични данни при нас, след като се свържете с нас по телефон или ни изпратите необходимата информация в свободен текст в имейл.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 1. Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 1. За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане в свободен текст за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва.
 2. След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас.

 

Право на ограничаване

 1. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
 1. След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, от който сме получили искането, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.
 2. След извършване на верификацията, съгласно т. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни.

 

Право на преносимост

 1. Вие имате право:
 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 1. Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл искане в свободен текст.
 2. След извършване на верификация като субект на личните данни, за които е отправено искането, ще Ви изпратим на посочения от Вас имейл данните, които обработваме за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

 

Право на получаване на информация

 1. Вие имате право да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

 1. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 1. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 2. Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

 1. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

Счетоводна къща, обслужваща нуждите на Администратора.

 1. Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

 

Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

 

Какво да направите, в случай на нарушаване на правата Ви

 1. Тъй като нашата компания е отговорна към защитата на личните Ви данни, при установяване на нарушение с тях, моля незабавно да ни информирате на e-mail: divahotel@abv.bg
 2. Съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 • Наименование: Комисия за защита на личните данни.
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 519
 • Интернет страница: www.cpdp.bg
 1. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
 2. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.